Analysetjenester

Vann

drikkevann
Vi tilbyr analyse av drikkevann, vannforekomster, avløpsvann, prosessvan...

Næringsmidler

Næringsmidler
Vi tilbyr analyse av kjøtt, melk, fjørfe, cerealer, bakevarer mm. Aller...

Havbruk og fiskeri

Havbruk og fiskeri
Vi tilbyr analyser for havbruk og fiskerinæringen. Fett og farge Fiskeh...

Hygiene

Hygiene
Vi tilbyr analyser for kontroll av hygienejobben. Vi analyserer svaber, ...

Miljø

Miljø
Vi tilbyr analyse av bygningsavfall, slam, sedimenter, kompost, dusj, kj...

Andre tjenester

Andre tjenester

Inneklima, landbruk