Om oss

  • Norges største laboratoriekjede
  • 19 medlemmer og 26 akkrediterte laboratorier
  • Laboratoriene har fra 2 til over 50 ansatte
  • Analyse av vann, mat, miljø og inneklima
  • Kjemiske-, mikrobiologiske- og sensoriske analyser
  • Laboratoriene er akkrediterte etter NS-EN ISO 17025

Våre laboratorier gir adgang til kompetanse, service og beredskap over hele landet. Lokal beredskap og kunnskap om lokale forhold er en stor fordel både tidsmessig og økonomisk, ikke minst når prøvene viser resultater som ikke tilfredsstiller gjeldende krav. Og dersom en krisesituasjon skulle oppstå, er det betryggende å ha en profesjonell analysepartner innen rekkevidde.

Vi kjenner våre kunder og de lokale forholdene, og kundene kjenner oss - både laboratoriene og medarbeiderne!