Stryker atomberedskapen med nasjonalt nettverk for radioaktivitetsmåling

LoRaKon-system

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helsedepartementet åpnet i dag et nasjonalt nettverk av laboratorier som skal måle radioaktiv forurensning i mat ved atomhendelser.

Åpningen av det nye laboratorienettverket skjedde på Analysesenteret i Trondheim mandag. Senteret inngår i det nye nettverket av enkle og avanserte laboratorier for analyse av radioaktivitet i matkjeden. En slik struktur er anbefalt av Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

-Erfaringer har vist at befolkningen har et stort behov for å få vite hvor mye radioaktivitet som finnes i matkjeden ved en atomhendelse. Derfor er det viktig med en omfattende og effektiv laboratoriekapasitet som kan måle radioaktivitet, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Måle sau og rein

Det re- etableres et nettverk av avanserte og enkle laboratorier, såkalt lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON), rundt omkring i Norge. Blant disse er Analysesenteret i Trondheim, Valdeslab i Valdres, Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Sandnes og Oslo,  Statens stråleverns laboratorier på Svanhovd, i Tromsø og på Østerås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Havforskningsinstituttet i Bergen . Laboratoriene vil etablere sin beredskap basert på måleoppdrag i den daglige forvaltningen. Sau og rein, bær og grønnsaker er eksempler på mat som vil bli analysert etter en atomhendelse.

-Følge opp

En styrket målekapasitet ved atomhendelser er ett av tiltakene i Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler. Strategiener utarbeidet av Strålevernet og Mattilsynet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

-Norge følger fortsatt opp med målinger av det radioaktive nedfallet etter Tsjernobyl-uykken for snart 30 år siden. Nye alvorlige atomhendelser kan inntreffe og gi konsekvenser også for Norge. Derfor er det viktig å ha en god beredskap slik at vi kan følge opp eventuelle nye atomhendelser, sier  Strand.

strategi for forvaltning av radioaktivitet i for og næringsmidler

 

Beredskapsorganisasjonen

LoRaKon-system

 

adressa 21 desember 2015 lokal radioaktivitetskontroll ved trondheim kommune analysesenteret

 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117752146/Analysesenteret-far-viktig-rolle-i-maling-av-atomnedfall

 

  • Publisert: 22.12.2015