Hygiene

Hygiene

Vi tilbyr analyser for kontroll av hygienejobben. Vi analyserer svaber, dipslides, petrifilm, slukprøver mm. 

  • Listeria
  • Aerobe mikroorganismer
  • Enterobacteriaceae
  • Koliforme bakterier
  • E. coli
  • Allergener

I tillegg til analyser tilbyr vi også prøvetaking, kurs, hjelp til kvalitetsarbeidet mm.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!