Matråd

Matråd

Matråd AS utfører en rekke analyser innen drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver. De aller fleste analysene er akkrediterte. Vår visjon er å bidra til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving. Tillit og fleksibilitet er verdier Matråd AS setter høyt og som gjenspeiler alt vi gjør.

Matråd AS er en støttespiller for deg som ønsker å:

  • Produsere trygg mat
  • Få korrekte og raske analysesvar
  • Forstå og overholde lover og forskrifter
  • Ivareta nødvendig dokumentasjon
  • Ha et brukervennlig og levende kvalitetssystem
  • Fokusere på kjernevirksomheten!

 

Vi i Matråd AS utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder. Vi er behjelpelig med oppsett av prøveuttaksplaner basert på HACCP analysen. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir deg som kunde et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke din tillit i markedet.

Matråd AS har eget mediekjøkken og produserer en rekke typer vekstsubstrater og fortynningsvann for mange ulike kunder.

Matråd AS er et privat selskap som ble etablert i 2011. Vi er lokalisert på Havsjøveien Næringspark på Røros. Selskapet har 3 ansatte og vi er akkreditert ihht. NS-EN ISO 17025.