Revisjonskurs

kurs (938 x 423)

 

Revisjon av kvalitetssystem opp mot lover og forskrifter samt aktuelle standarder og kundekrav er en viktig del av arbeidet for å sikre ivaretagelse av krav man må forholde seg til.

Tema, foreleser, deltakeravgift mm.: http://www.labtjenester.no/revisjonskurs