LABforum på Norsk vann sitt fagtreff 24. -25. oktober 2017

Norsk vann sitt høst fagtreff seminar om mikrobiologi vannprøvetaking og analysetjenester i lys av ny drikkevannsforskrift labforum stiller med spisskompetanse og forelesere

Høstens fagtreff går over 2 dager, med temaene:

  • Ledningsnett med SSTT og RIN
  • Mikrobiologi, vannprøvetaking  og analysetjenester
  • Nye rapporter om avløp 
  • Optimalisering av koaguleringsanlegg 
  • Slam
  • Smarte vannmålere

Våre medlemslaboratorier har spisskompetanse på analyser og stiller som foredragsholder på seminaret om mikrobiologi, vannprøvetaking og analysetjenester i lys av ny drikkevannsforskrift.

Program, påmelding, mm. finner du på nettsiden til Norsk Vann: https://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/1586-velkommen-til-fagtreff-2 

 

  • Publisert: 19.09.2017