Senja Lab

senjalab

Senja Lab er et interkommunalt samarbeidstiltak som yter tjenester innen laboratorieanalyse og innen miljørettet helsevern. Kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy har stått bak tiltaket helt siden starten i 1983. Kommuner, fylke og statsorganer, næringsliv og privatpersoner i hele Midt-Tromsregionen benytter våre tjenester.

Laboratoriet undersøker prøver av bl.a.:

  • Matvarer
  • Råvarer og ferdigprodukter
  • Drikkevann
  • Miljøhygieneprøver fra industribedrifter
  • Kompost og slam

Hovedvekten av undersøkelsene skjer innen mikrobiologiske analyser.