HACCP-kurs

Næringsmidler

Noe av kjernen i HACCP er å kartlegge næringsmiddelfarer i egen virksomhet. Det er derfor viktig å gjøre denne fareanalysen korrekt for å komme frem til de riktige svarene.

I kurset har vi en praktisk tilnærming til arbeidet, og du jobber med din egen dokumentasjon underveis. Slik utvikles kunnskapen om systemarbeid generelt og HACCP spesielt. Ved kursets slutt har du kommet godt i gang med HACCP-dokumentasjonen for virksomheten din, og har en kompetanseplattform å bygge videre på.

Innhold

  • Hva er HACCP
  • Gjennomgang av begreper
  • Flytskjema
  • Fareanalyse
  • HACCP-plan
  • Verifisering
  • Dokumentasjon
  • Gruppeoppgaver

Mer om kurset og påmelding