Workshop i farekartlegging for vannverk

viktig med sterilt utstyr for å unngå forurensning av prøve

Farekartlegging gjennomføres for å sikre produksjon av trygt drikkevann. For hver fare som identifiseres skal det iverksettes tiltak som hindrer disse i å oppstå eller redusere sannsynligheten for det. Bestemmelsen om farekartlegging og farehåndtering er sentral i Drikkevannsforskriften.

På denne workshopen har vi en praktisk tilnærming til arbeidet, og du jobber med din egen dokumentasjon underveis. Slik utvikles kunnskapen om systemarbeid generelt og farekartlegging spesielt. Ved workshoppens slutt har du fått jobbet med  farekartleggingen for vannverket ditt, og har en kompetanseplattform å bygge videre på. 

Agenda og påmelding: http://labtjenester.no/farekartlegging