Frokostmøte, farekartlegging for vannverk

Farekartlegging gjennomføres for å avdekke hvilke farer som kan hindre vannverket i å produsere nok trygt drikkevann. For hver fare som identifiseres skal det iverksettes tiltak som hindrer disse i å oppstå eller redusere sannsynligheten for det.

Bestemmelsen om farekartlegging og farehåndtering er sentral i den nye drikkevannsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. På dette frokostmøtet skal vi se nærmere på farekartlegging, både krav i lovverket og erfaringer fra gjennomført farekartlegging.

 

Mer om frokostmøtet og påmelding