Kurs i Rotårsaksanalyse

Finn den egentlige årsaken til avviket og gjør de rette tiltakene!

Ofte konkluderer man for fort med hva som er årsaken til avviket og igangsetter tiltak. Konsekvensen er ofte at avviket oppstår igjen og igjen. Rotårsaksanalyse bidrar til å finne den egentlige årsaken og gjør at de riktige tiltakene blir iverksatt.

Rotårsaksanalyse er en del av forbedringsmetodikken fra lean og TQM (Total quality management) og BRC standarden stiller også krav til rotårsaksanalyse ved avvik, korrigernede tiltak og kundeklager.

Mer om kurset og påmelding