Akvaplan-niva AS

Akvaplan niva

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). Vi har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og avdelingskontorer i Bodø og Trondheim, samt kontorer i Oslo, Bergen, Alta, og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca. 2 mil fra Tromsø sentrum. Vi tilbyr praktiske og kostnadseffektive rådgivningstjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer og er engasjert i forskningsprosjekter innen områdene akvakultur, petroleum, mineralnæring, biodiversitet, klima og økotoksikologi. Akvaplan-niva er ISO 9001-sertifisert og driver egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder. Vi er også sekretariat for den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Våre analyselaboratorier omfatter et biologisk laboratorium og et kjemilaboratorium, begge akkreditert etter ISO/IEC 17025-standarden med registreringsnummer TEST 079.

Benthoslaben (biologisk laboratorium) gjennomfører opparbeiding av bunndyrsprøver knyttet til miljøundersøkelser og miljøovervåking, både offshore (petroleumsvirksomhet) og i kystnære områder (f.eks. oppdrett, havnebasseng, utslippsområder o.l. Akkrediteringen omfatter alt fra prøveinnsamling til endelig rapport.

Vårt kjemiske laboratorium analyserer petroleumsprodukter, organiske miljøgifter, fett/lipider, sediment, biologisk materiale, næringsmidler og vann. I tillegg tilbys ulike geokjemiske sedimentanalyser.