ALS Sarpsborg AS

ALS Laboratory group Norway

ALS ØMM-Lab AS er et privateid laboratorieselskap videreført fra Østfold Mat- og Miljølaboratorium AS. Laboratoriet er totalleverandør av kjemiske og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann, badevann, slam, jord, sedimenter, næringsmidler og hygieneprøver. De fleste analysene utføres akkreditert. I tillegg kan laboratoriet tilby trikinkontroll, identifisering av smådyr/insekter, påvisning av mugg og sopp i innemiljø. Laboratoriet har pålitelige analyseresultat og kan være behjelpelig med vurdering av resultatene. Laboratoriet yter god service, har høy fleksibilitet, er lett tilgjengelig og alt til konkurransedyktig kvalitet og pris.