SINTEF Norlab AS, avd. Frøya og Hitra

SINTEF Norlab

SINTEF Norlab AS er et selskap som utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen Trygg Mat og Miljørettet Helsevern.