Kystlab AS avd. Namsos

Kystlab-PreBIO AS

Kystlab AS er et selskap som utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen Trygg Mat og Miljørettet Helsevern.