Labora AS

Labora AS

Labora er et selskap med et akkreditert laboratorium og fiskehelsetjeneste.

Labora AS ble etablert i oktober 2003, og var operativt fra 1. januar 2004. Selskapet er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten; fiskehelsetjenesten og analyselaboratoriet.

Labora er et privat aksjeselskap, som eies av Iris Salten IKS og Universitetet i Nordland.

Labora har i dag 15 ansatte og er lokalisert i Bodø.

Labora er godkjent som FoU bedrift innen SkatteFUNN-ordningen.