Mat-Miljølaboratoriet AS

Mat-Miljølaboratoriet AS

Mat-Miljølaboratoriet har brei kompetanse innanfor analyse av vatn, mat, miljø, samt fisk, fiskemjøl og – fôr.

Vi er behjelpelege med oppsett av prøvetakingsplanar, tolking av prøvesvar med meir.

Vi tilbyr kurs og kompetansestøtte innanfor HACCP, BRC, IK-mat, og legg opp kurs etter kunden sine behov og ønsker. Laboratoriet er akkreditert etter NS-ISO 17025, og har vært dette sidan 1995.