Nedre Romerike Vannverk IKS avd. Noranalyse

Nedre Romerike Vannverk IKS avd. Noranalyse

NorAnalyse er en egen avdeling under Nedre Romerike Vannverk IKS, som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

NorAnalyse er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 av Norsk Akkreditering.

Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, avløp og slam for virksomheter innenfor eierkommunene og privatpersoner.

Laboratoriet har sitt utspring i et samarbeid mellom det tidligere laboratoriet til næringsmiddeltisynet Romerike, laboratoriet til ANØ Miljøkompetanse og driftslaboratoriet til A/S Sentralrenseanlegget RA-2 og har således lang erfaring med analyser av vann og avløp og vurdering av analyseresultater.

Vi er kjent for god service og høy fleksibilitet.