SognLab AS

SognLab AS

SognLab utfører akkrediterte bakteriologiske og kjemiske/fysikalske analyser av drikkevatn, matvarer, miljøprøver og avløpsvann.