TrollheimsLab AS

Trollheimslab AS

TrollheimsLab AS er et akkreditert analyselaboratorium som ligger i Surnadal på Nordmøre, nær fylkesgrensa til Sør-Trøndelag.

Laboratoriet har vært akkreditert av Norsk Akkreditering siden år 2000.(TEST-152)

Laboratoriet var før 2004 en del av næringsmiddeltilsynet før tilsynet ble statliggjort og omdøpt til Mattilsynet. Laboratoriet har derfor lang erfaring med analyse av mat- og drikkevannsprøver.

Vi foretar analyser innenfor områdene vann, mat, dyrefor og miljø.

Vi kan også være behjelpelige med utarbeidelse av internkontrollsystem og annen rådgivning/kompetanse-støtte for egenkontroll etter regelverk og kritiske punkt i bedriften.