ALS Laboratory Group Norway AS

ALS Laboratory group Norway

ALS Laboratory Group Norway AS er det norske datterselskapet av ALS Laboratory Group Inc, et verdensomspennende Laboratorieselskap som har avdelinger i over 50 land og ca 11 000 ansatte internasjonalt. I Skandinavia er vi ca.150 ansatte og i Europa ca. 400 ansatte. Vi har vært etablert i Oslo siden februar 2000.

ALS Laboratory Group Norway AS er lokalisert på Skøyen i Oslo. Vi tilbyr kjemiske analyser av jord, vann, bygningsmaterialer, kjemikalier, eller andre prøvetyper innen miljø, arbeidsmiljø, industri, legemiddel- og næringsmiddelbransjen. Vi er pr i dag 22 faste ansatte hovedsakelig innenfor prøveregistrering, kvalitetssikring, kundeservice og rapportering. Alle våre ansatte er utdannet kjemikere/laboranter, de fleste ved universiteter eller høyskoler.

Vi har gjennom vårt nettverk av egne laboratorier og underleverandører et meget stort utvalg av analyser fra ”enkle” parametere, som Tot-N, KOF etc., til tyngre analyser som Bromerte flammehemmere, PFOS, Dioksiner etc. ALS Laboratory Group har også satset på nye områder som utvaskingstester og passive prøvetakere. Vi holder regelmessig informasjonsmøter og kurs for kunder innen disse områdene.

Kvalitet

ALS Laboratory Group legger vekt på å ha en god kvalitet på sine analyser og gjennomfører rutinemessige kontrollbesøk hos sine leverandører.

Alle våre laboratorier og underleverandører er akkrediterte etter ISO EN 17025.

ALS Laboratory Group er akkreditert av Norsk Akkreditering for en begrenset laboratorievirksomhet på et lite utvalg av analyser fra eget lab i Oslo med akkrediteringsnummer Test 268.

ALS Laboratory Group er kjent for å sette kundeservice i fokus slik at kunden raskt skal få svar på eventuelle spørsmål vedrørende analyser eller resultater.