Bergen vann KF, Vannlaboratoriet

Bergen vann KF, vannlaboratoriet

Mottak av prøver mandag til torsdag fra kl 07:00-14:00, ellers etter avtale.

Åpningstider: Mandag til fredag: Fra kl 07:00 - 15:00

Vannlaboratoriet analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann.

Vi leverer, sammen med våre underleverandører, alle analyser innenfor drikkevann, avløp, miljø og næringsmidler. Våre kunder er kommuner, offentlig virksomhet, private vannverk, privatpersoner, private virksomheter, eksterne bedrifter m.m.

Vi tilbyr:

  • Tolking/veiledning av resultater
  • Praktisk prøvetaking og henting av prøver
  • Opplæring i prøvetaking
  • Utarbeidelse av prøveplaner