Miljø

Miljø

Vi tilbyr analyse av bygningsavfall, slam, sedimenter, kompost, dusj, kjøletårn, forurenset grunn, avfall mm.

 • Metaller
 • PAH
 • PCB
 • Oljeforbindelser
 • Klorparafiner
 • Fett
 • Tørrstoff
 • Glødetap/organisk stoff
 • Legionella
 • Asbest
 • Ftalater
 • Bromerte flammehemmere
 • Arsen
 • TOC
 • TBT
 • Dioksiner/furaner

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!