Vann

drikkevann

Vi tilbyr analyse av drikkevann, vannforekomster, avløpsvann, prosessvann, badevann, bassengvann mm.

  • Fysikalske, kjemiske parameter
  • Metaller, grunnstoffer
  • Mikrobiologi
  • Miljøgifter, organisk forurensning
  • Næringssalter og organisk stoff
  • Parasitter (giardia og cryptosporidium)
  • Radioaktivitet
  • Sensorisk analyse

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Relaterte undersider