Norges største laboratorienettverk

Finn ditt nærmeste laboratorium

Sorter etter nærmeste laboratorium

For at kartet skal sortere etter nærmeste laboratorium så trenger vi tilgang til din posisjon.

Analysetjenester

Samlet tilbyr våre medlemmer et bredt spekter av analyser

Vann

Alle typer vann (drikkevann, avløp, basseng, dusj, prosessvann mm)

Næringsmidler

Alle typer næringsmidler (sjømat, kjøtt, brødmat, melk, egg, cerealer mm)

Havbruk og fiskeri

Analyser gjennom hele fiskens livsforløp, fra rogn til ferdig produkt.

Inneklima

Inneklimaprøver, arbeidsmiljøundersøkelser, radon, luktmåling

Hygiene

Hygienekontroller, ATP-måling og analyser av svabrer, dipslides, petrifilm mm.

Miljø

Analyse av bygningsavfall, slam, sedimenter, kompost, kjøletårn, forurenset grunn, avfall, avløpsvann mm.

Andre analysetjenester

Landbruksanalyser, veterinærmedisin, miljørettet helsevern

Om oss

LABforum er et nettverk av akkrediterte laboratorier i hele Norge.
Våre laboratorier gir adgang til kompetanse, service og beredskap over hele landet.
Lokal beredskap og kunnskap om lokale forhold er en stor fordel både tidsmessig og økonomisk, ikke minst når prøvene viser resultater som ikke tilfredsstiller gjeldende krav.

Dersom en krisesituasjon skulle oppstå, er det betryggende å ha en profesjonell analysepartner innen rekkevidde.

Vi kjenner våre kunder og de lokale forholdene, og kundene kjenner oss - både laboratoriene og medarbeiderne!

LABforum styres av representanter fra medlemslaboratoriene, se styrets sammensetning.